{ PÀGINA INICIAL }  { CURRÍCULUM }  { NOVETATS }  { MEMÒRIA }  { PUBLICACIONS }  { DOCUMENTACIÓ }
   

{ MULTIMÈDIA }  { AVÍS LEGAL }  { ACCESSIBILITAT }

 

 

Avís legal.

Administració d'aquest espai web.

 • La Fundació Germà Colón es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, actualitzacions i canvis en la informació continguda en l'espai web allotjat als servidors de la Universitat Jaume I de Castelló i associat al nom de domini © www.fundaciocolon.uji.es, en la seua configuració, distribució i/o presentació.

 • El disseny, configuració i distribució en aquest espai web dels arxius propis de la Fundació Germà Colón (és a dir, les pàgines web dissenyades per l'administrador, els arxius en format PDF, les imatges i els arxius de so i de video) seguiran en tot moment els criteris i les indicacions de la pròpia Fundació.

Accés a aquest espai web.

 • La Fundació Germà Colón no garanteix que no puguen produir-se errades en l'accés al seu espai web ni que el seu contingut es mantinga total i permanentment actualitzat.

 • Tant l'accés a aquest espai web com l'ús que puga fer-se de la informació continguda en ell se realitzen sota l'exclusiva responsabilitat dels visitants/usuaris. La Fundació Germà Colón no es fa responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que poguera derivarse'n, amb l'excepció de totes aquelles actuacions que resulten de l'aplicació de les disposicions legals vigents.

Llicència d'ús dels arxius

de la Fundació Germà Colón.

1. Reconeixement: es deuen reconéixer els crèdits de l'obra de la manera especificada per l'autor o el llicenciador (però no d'una manera que suggerisca que té el seu recoltzament o que recoltza l'ús que fa de la seua obra).

2. No comercial: no es por utilitzar aquesta obra amb/per a finalitats comercials.

3. Sense obres derivades: no es pot alterar, transformar o generar una obra derivada a partir d'aquesta obra.

 •  L`ús (iclusió o enllaços en un altre espai web, etc.) dels arxius de creació pròpia de la Fundació Germà Colón continguts en aquest espai web haurà de realitzar-se sempre fent referència de manera explícita i visible la seua font amb la llegenda Fundació Germà Colón - www.fundaciocolon.uji.es".

 • L'ús de la informació i els arxius continguts en aquest espai web que no respecte les condicions d'aquesta llicència o no incloga cap referència a les seues fonts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, podrà dur a  la Fundació Germà Colón a l'exercici de les accions que corresponguen legalment i a exigir les responsabilitats que se'n deriven.

Enllaços i arxius

aliens a la Fundació Germà Colón.

 • La Fundació Germà Colón no assumeix cap responsabilitat relacionada amb els continguts dels enllaços a tercers -a altres espais web, cal entendre- fets des de les pàgines del seu espai web, reconeix que els drets de propietat intel·lectual de les pàgines i espais web enlllaçats pertoquen als seus respectius autors i propietaris i, a petició de qualsevol d'ells, l'enllaç o enlllaços seran modificats o retirats a la màxima brevetat possible.

 • L'autoria o propietat dels arxius aliens a la Fundació Germà Colón continguts en aquest espai web quedarà sempre que siga possible reflectida de manera explícita i visible. Si així consta als arxius originals, s'especificarà la llicència d'ús a la qual estan sotmesos (G.N.U., Creative Commons, Domini Públic, etc.).

 • Quan la Fundació Germà Colón ho crega convenient guardarà constància documental del permís exprés de l'autor o llicenciador dels arxius aliens mencionats al punt anterior.

 • En el cas que algun arxiu alié a la Fundació Germà Colón i inclós en l'espai web © www.fundaciocolon.uji.es no tinga cap referència a l'autoria, propietat i/o llicència d'ús s'entendrà que són de domini públic.

 • En el cas de conprovar-se alguna errada en la referència a l'autoria, propietat i/o llicència d'ús d'algun arxiu alié a la Fundació Germà Colón -inclosos els de domini públic-en l'espai web © www.fundaciocolon.uji.es es procedirà a la seua correcció o eliminació de manera inmediata. Per comunicar-ho, l'adreça de contacte per correu electrònic de la Fundació Germà Colón és la que consta en les pàgines de l'espai web © www.fundaciocolon.uji.es.

Seguretat i informació

sobre els usuaris/visitants d'aquest espai web.

 • La Fundació Germà Colón es compromet a no fer cap ús ilegal, nociu o fraudulent de la informació relativa als visitants i usuaris de l'espai web © www.fundaciocolon.uji.es que poguera ser recollida en els seus arxius i/o bases de dades.

 • La Fundació Germà Colón es sotmet en general a la jurisdicció vigent a l'estat espanyol i en particular a la normativa de la Universitat Jaume I de Castelló en matèria de seguretat en les tecnologies de la informació i la comunicació (T.I.C.)

 

Entrada a la Facultat de Ciències Jurídiques i

Econòmiques de la Universitat Jaume I de

Castelló. (© UJI amb llicència Creative

Commons CC BY-NC ND 2.0 i permís exprés dels

autors)

 

 

   

Adreça de correu electrònic de contacte: fundaciocolon [arrova] uji [punt] es.

Espai web allotjat als servidors de la Universitat Jaume I de Castelló,

en funcionament des de 2005 i redissenyat en 2011.