ÍNDEX DEL LÈXIC ESTUDIAT EN L’OBRA DE GERMÀ COLÓN
Presentació  

Any  
Llengua  
Referència  
Obs. Llengua Paraula Equiv. Sign. Cat. gram. Lema Construcció Ref. Pàg. Any